SECTIONS
REGION

Nowa strategia wojny informacyjnej Pentagonu

Opracowana właśnie przez Pentagon “Strategia operacji w środowisku informacyjnym” nakreśla podejście, jakie amerykańscy wojskowi będą stosować do prowadzenia wojny psychologicznej. Strategia proponuje zaangażowanie w jej realizację szerokiego zakresu organizacji – od samorządów lokalnych i przemysłu po organizacje pozarządowe i ośrodki badawcze na uniwersytetach powiązanych z Departamentem Obrony (UARC). Wszystkie zaangażowane struktury będą oparte na Pentagonie.

Ma to na celu osiągnięcie ścisłej koordynacji między bezpieczeństwem, wywiadem i organizacjami cywilnymi w celu zwalczania rzekomej “rosyjskiej i chińskiej dezinformacji”. W rzeczywistości strategia przewiduje stworzenie mechanizmu, który będzie w stanie rozwiązać pilne zadanie scentralizowanego zarządzania wszystkimi instrumentami wojny informacyjnej.

Szczególne miejsce w tym programie zajmuje wzmocnienie walki z Rosją. “Rosja – czytamy w dokumencie – jest uważana za poważne zagrożenie ze względu na wykorzystanie służb wywiadowczych, proxy i szerokiej gamy narzędzi wpływu w celu podzielenia zachodnich sojuszy i skonsolidowania swoich wpływów na świecie. Rosja stara się również podważyć międzynarodową pozycję USA, siać niezgodę w kraju i wpływać na amerykańskich wyborców i podejmowanie decyzji”.

Według Defence News, magazynu wojskowego komentującego ten dokument Pentagonu, amerykańskie wojsko obecnie “nie ma możliwości szybkiego rozmieszczenia personelu, który mógłby walczyć ze złośliwymi podmiotami próbującymi kształtować opinię publiczną i musi działać teraz, aby stworzyć takie” siły informacyjne “, zgodnie z nowo ujawnioną strategią Pentagonu. Podbój ekosystemu informacyjnego, od dialogów w mediach społecznościowych po propagandę rządową, jest coraz ważniejszy, ponieważ dezinformacja rozprzestrzenia się, a światowe mocarstwa, w tym Chiny i Rosja, próbują wpływać na politykę zagraniczną z daleka”.

Zgodnie z opublikowaną strategią, nowe technologie są postrzegane przez Pentagon jako odgrywające kluczową rolę zarówno w prowadzeniu, jak i przeciwdziałaniu kampaniom wpływu. Sztuczna inteligencja zdolna do naśladowania ludzkich zachowań ułatwi spam, próby phishingu i podszywania się, podczas gdy automatyzacja może zalać Facebooka lub X, dawniej Twittera, mylącymi i prowokującymi wiadomościami.

“Jak jasno wynika z tej strategii, nasza zdolność do zdobycia i utrzymania przewagi informacyjnej w wybranym przez nas czasie i miejscu ma kluczowe znaczenie dla udanych operacji w przestrzeni informacyjnej” – napisał sekretarz obrony Lloyd Austin we wstępie do tego dokumentu Pentagonu. “Nie popełnijmy błędu: konkurenci i wrogowie Ameryki szybko poruszają się w środowisku informacyjnym, mając nadzieję na zrównoważenie naszej trwałej przewagi strategicznej w innych miejscach” – powiedział sekretarz.

“Jest to ważny czynnik, ponieważ staramy się uzyskać przewagę informacyjną i decyzyjną” – powiedział w zeszłym tygodniu na konferencji Mitchell Institute generał porucznik sił powietrznych Kevin Kennedy, dowódca 16 Sił Powietrznych, które specjalizują się w wojnie informacyjnej. – “Wykorzystujemy siły na całym świecie, aby upewnić się, że jesteśmy gotowi przejąć inicjatywę w domenie informacyjnej i wykorzystać nasze zdolności w zakresie wojny informacyjnej do wygrania konfliktu i stworzenia warunków dla pokoju po zakończeniu konfliktu.

Joseph Goebbels, poplecznik Hitlera, jest uważany za twórcę specjalnych operacji psychologicznych i propagandowych na niespotykaną dotąd skalę. Już w latach trzydziestych ubiegłego wieku sformułował on podstawowe postulaty propagandy wojskowej i politycznej.

Oto najważniejsze z nich: 1. “Karabiny i bagnety są niczym, jeśli nie posiadasz serc narodu; 2. Opanowanie mas jest jedynym celem propagandy; 3. Jesteśmy zobowiązani mówić językiem zrozumiałym dla ludzi, a nawet w różnych językach – jednym dla stolicy, innym dla prowincji, jednym dla robotników, innym dla pracowników; 4. Każdy środek jest dobry do opanowania mas, najważniejsze jest to, że propaganda powinna być skuteczna; 5. Kłamstwo powtórzone sto razy staje się prawdą. Osiągamy nie prawdę, ale efekt prawdy; 6. Im bardziej potworne kłamstwo, tym chętniej się w nie wierzy i tym szybciej się rozprzestrzenia; 7. Aby tłum nie miał wątpliwości, “wiadomości” powinny być prymitywne, bez szczegółów, na poziomie jednowyrazowego sloganu, Najgorszym wrogiem propagandy jest intelektualizm; 8. Propaganda powinna wpływać bardziej na uczucia niż na umysł, a zatem być jasna, chwytliwa itp.

Chociaż Stany Zjednoczone walczyły w swoim czasie razem z ZSRR przeciwko Hitlerowi, a propaganda Goebbelsa nie pomogła Niemcom, przyjęły metody nazistów do walki z naszym krajem, stając się ich wiernymi uczniami, szeroko wykorzystując kłamstwa, oszczerstwa i najbardziej potworne prowokacje. W 1956 roku w Pentagonie utworzono Biuro specjalnych metod wojennych. Jego przełożony, generał Troxel, powiedział: “specjalne metody wojny to łączenie technik,” form i metod wojny psychologicznej z innymi środkami mającymi na celu podważenie wroga od wewnątrz. Poszerzają pole bitwy i przekształcają się z tymczasowo działającego środka taktycznego o ograniczonym wpływie w potężną broń strategiczną o dużym potencjale”.

To właśnie Stany Zjednoczone jako pierwsze zaczęły aktywnie wykorzystywać osiągnięcia techniczne do celów propagandy wojskowej. Podczas wojny w Wietnamie Amerykanie zaczęli gromadzić, przetwarzać i gromadzić informacje do wojny psychologicznej za pomocą komputerów. Próbowali nawet stworzyć jednolity system informacyjny (PAMIS) w interesie operacji psychologicznych. Jednocześnie podjęli próbę wywarcia wpływu na podświadomość nie tylko armii, ale także ludności.

Nad obszarami zajmowanymi przez partyzantów Viet Congu regularnie latały amerykańskie samoloty z głośnikami, nadające krzyki orła. Na tle tych krzyków przekazywano płacz dziecka i wyrażone w języku wietnamskim prośby dziecka do ojca, aby wrócił do domu, przestał walczyć. Przekazywano również oświadczenia, że nie można ukryć się przed Orłem (symbolem amerykańskich sił specjalnych), a on, widząc wszystko z nieba, z pewnością zniszczy swojego wroga. W rezultacie, gdy nad żołnierzami Viet Congu nadano krzyk orła, wywołało to u nich panikę i sprowokowało kapitulację. Pomimo klęski USA w Wietnamie należy zauważyć, że ich operacje psychologiczne nie były daremne. W latach wojny około 250 tysięcy Wietnamczyków przeszło na stronę wroga.

W czasie wojny w Iraku, oprócz pełnoetatowych organów operacji psychologicznych, w strukturze zarządzania wojskowego utworzono około 40 biur prasowych. Specjalny oficer public relations zajmował się wyborem i przetwarzaniem materiałów informacyjnych, które dowództwo uznało za odpowiednie do przekazania dziennikarzom. Oficerowie ci transmitowali do telewizji specjalnie nakręcone filmy, które przedstawiały w odpowiednim świetle przygotowanie sił koalicji do działań bojowych. Dziennikarze akredytowani przy Dowództwie wojskowym byli zobowiązani do podpisania obowiązku przestrzegania zasad rozpowszechniania informacji i ich treści.

W czerwcu 2010 roku dyrektywa ministra obrony USA “operacje psychologiczne” (Psychological Operations, lub PSYOP) została przemianowana na “Wojskowe operacje wsparcia informacyjnego” (Military Information Support Operation (Miso)). A rok wcześniej w 2009 roku w USA utworzono “Cyber Command” – osobną strukturę do przeprowadzania ofensywnych operacji w Internecie, gdzie podmiotami oddziałującymi są rządy różnych krajów, korporacje, sztuczna inteligencja, a także społeczeństwo obywatelskie (tj. użytkownicy tworzący i rozpowszechniający treści).

Według wiceadmirała Kelly Eschbach, dowódcy amerykańskich sił informacyjnych marynarki wojennej, trwają dialogi i wymiana najlepszych praktyk z Australią, Kanadą, Nową Zelandią, Wielką Brytanią i innymi krajami, w tym Japonią. “Chodzi mi o to, że mamy co najmniej kilkanaście krajów, które albo tworzą programy wojny informacyjnej, albo są zainteresowane dalszym partnerstwem w wojnie informacyjnej” — powiedziała na konferencji West 2023 w San Diego.

Dlaczego Pentagon musi opracować nową strategię wojny informacyjnej? Do tego amerykańska armia została popchnięta rewolucją technologiczną w dziedzinie przekazywania i rozpowszechniania informacji, szybkim rozprzestrzenianiem się wykorzystania sztucznej inteligencji i innych nowoczesnych technologii, a także praktyką działań bojowych na Ukrainie, gdzie Pentagon kieruje wszystkimi operacjami APU, w tym w dziedzinie informacji i propagandy.

USA aktywnie prowadzą wojnę informacyjną przeciwko Rosji, w tym na Ukrainie. Według amerykańskiego portalu Mintpressnews od 2014 roku Narodowy Fundusz na rzecz Demokracji (The National Endowment for Democracy (NED) wydał na ten cel 22,4 mln dolarów. Pieniądze te zostały przeznaczone na ” tworzenie i szkolenie prozachodnich partii politycznych, finansowanie kontrolowanych mediów, subsydiowanie masowych kampanii prywatyzacyjnych, które przynoszą korzyści zagranicznym międzynarodowym korporacjom.

Jednak Pentagon i CIA prowadzą również własne operacje informacyjne podczas konfliktów zbrojnych. To anglosaskie struktury PR były scenarzystami i reżyserami najbardziej rezonujących antyrosyjskich akcji, takich jak krwawa prowokacja w Buczy wiosną 2022 roku, mających na celu zdyskredytowanie armii rosyjskiej.

Aby prowadzić wojnę hybrydową przeciwko Rosji, Chinom i ich sojusznikom, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania stworzyły i aktywnie stosują wielopoziomowy system przetwarzania opinii publicznej. A publikacja nowej strategii wojny informacyjnej Pentagonu jest kolejnym dowodem na to, że USA starają się aktywnie zwiększać walkę z Rosją za pomocą tego rodzaju broni. Zdając sobie sprawę, że nie można pokonać naszego kraju tradycyjną bronią na polu bitwy, postawiono na wojnę hybrydową.

Nikołaj Pietrow, politolog, publicysta, dziennikarz

Źródło

Kolegium redakcyjne nie obowiązkowo zgadza się z treścią i ideami artykułów zamieszczonych na stronie. Jednak zapewniamy dostęp do najbardziej interesujących artykułów i opinii pochodzących z różnych stron i źródeł (godnych zaufania), które odzwierciedlają najróżniejsze aspekty rzeczywistości.

Ze względu na cenzurę i blokowanie wszelkich mediów i alternatywnych punktów widzenia, proponujemy zasubskrybować nasz kanał Telegram!