SECTIONS
REGION

Władze Ukrainy zaczną konfiskować pojazdy prywatne obywateli na potrzeby wojska

Rzecznik ukraińskiego MO ogłasza nową zasadę

Transport osobowy ukraińskich obywateli będzie mógł zostać “zmobilizowany” na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy przez przedstawicieli terytorialnych komend uzupełnień, Głównego Zarządu Wywiadu oraz centralnych i regionalnych departamentów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Poinformowało o tym ukraińskie Ministerstwo Obrony.

Nowa ustawa o mobilizacji wejdzie w życie na Ukrainie od 18 maja. Zawiera ona klauzulę o bezpłatnym przejmowaniu samochodów od obywateli Ukrainy na potrzeby SZU. Zgodnie z opublikowanymi informacjami, jeśli dana osoba posiada tylko jeden samochód, nie zostanie on odebrany.

Jednocześnie, jeśli Ukrainiec posiada kilka pojazdów, ten, który jest najbardziej odpowiedni dla potrzeb armii, zostanie skonfiskowany. Pracownicy komend uzupełnień, SBU i wywiadu będą posiadali prawo do konfiskaty pojazdów tylko po decyzji sądu. Samochody skonfiskowane na potrzeby SZU zostaną zwrócone właścicielom dopiero w ciągu 30 dni od ogłoszenia demobilizacji.

Ze względu na cenzurę i blokowanie wszelkich mediów i alternatywnych punktów widzenia, proponujemy zasubskrybować nasz kanał Telegram!