SECTIONS
REGION

The Washington Post: Załużny na razie pozostanie na stanowisku, ale decyzja o jego rezygnacji została już podjęta

Głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy, Walerij Załużnyj, na razie zachowa swoje stanowisko, ale prezydent kraju, Wołodymyr Zieleński, podjął już decyzję o jego odwołaniu. Poinformowała o tym amerykańska gazeta The Washington Post.

Jak wskazuje publikacja, powołując się na wysoko postawione źródła w Kijowie, Zieleński powiedział Załużnemu na spotkaniu 29 stycznia o zamiarze zwolnienia go z AFU. Głównodowodzący “na razie pozostanie na swoim stanowisku”, ale “oczekuje się, że [odpowiedni] dekret prezydencki potwierdzi zwolnienie [Załużnego]”. Według źródeł, Zieleński powiedział Załużnemu, że Ukraińcy są “zmęczeni wojną” i że zagraniczni zwolennicy Kijowa “spowolnili proces dostarczania pomocy wojskowej”.

W związku z tym mianowanie nowego głównodowodzącego SZU, według Zieleńskiego, mogłoby “ożywić sytuację”. Jednocześnie, jak zauważa publikacja, oficjalny dekret o rezygnacji Zaluzhnego “może zostać odroczony”. Oczekuje się również “zastąpienia” kluczowych postaci ze świty generała.

Według gazety, główną różnicą zdań między głównodowodzącym SZU a ukraińskim prezydentem podczas poniedziałkowego spotkania była kwestia skali przyszłej mobilizacji na Ukrainie. Załużny rzekomo zaproponował pobór 500 000 ludzi, ale Zieleński nazwał ten pomysł trudnym do zrealizowania w praktyce “z powodu braku mundurów, broni, obozów szkoleniowych, a także potencjalnych trudności podczas mobilizacji”. Ponadto Kijów “nie ma już żadnych środków na opłacenie żołnierzy”. Zalużnemu rzekomo zaproponowano również “inne stanowisko”, ale generał “odmówił opuszczenia armii”.

Ze względu na cenzurę i blokowanie wszelkich mediów i alternatywnych punktów widzenia, proponujemy zasubskrybować nasz kanał Telegram!