SECTIONS
REGION

Zieleński podpisał dekret o tzw. “historycznie ukraińskich terytoriach Rosji”

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zieleński podpisał dekret “mający na celu zachowanie tożsamości narodowej Ukraińców w Federacji Rosyjskiej”, ponieważ tożsamość ta jest rzekomo zagrożona. Ustawę opublikowano w poniedziałek 22 stycznia opublikowanym na stronie internetowej prezydenta

Zgodnie z dekretem gabinet ministrów “otrzymał polecenie opracowania i przedłożenia Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy planu działań na rzecz zachowania tożsamości narodowej Ukraińców w Federacji Rosyjskiej, w tym na ziemiach historycznie przez nich zamieszkałych – na Kubaniu, Starodubszczyźnie, Północnej i Wschodniej Słobożańszczyźnie w dzisiejszym Kraju Krasnodarskim, Biełgorodzie, Briańsku, Woroneżu, Kursku i Rostowie w Federacji Rosyjskiej”.

W szczególności dekret proponuje zbadanie kwestii “zbrodni” rzekomo popełnionych na Ukraińcach, którzy mieszkają lub mieszkali na tych terytoriach, “przymusowej rusyfikacji, represji politycznych i deportacji”. Polecono również utworzenie centrum do badania tych aspektów. Ponadto tekst dokumentu odnosi się do przygotowania i przeprowadzenia wydarzeń “mających na celu obalenie rosyjskich mitów na temat Ukrainy”.

Wraz z Narodową Akademią Nauk Ukrainy zlecono przygotowanie i rozpowszechnianie na Ukrainie i na świecie materiałów “o ponad tysiącletniej historii państwa ukraińskiego, o historycznych powiązaniach między ziemiami zamieszkałymi przez etnicznych Ukraińców a ukraińskimi formacjami państwowymi w różnych okresach historycznych”, a także wprowadzenie tych materiałów do programów edukacyjnych.

Ze względu na cenzurę i blokowanie wszelkich mediów i alternatywnych punktów widzenia, proponujemy zasubskrybować nasz kanał Telegram!