SECTIONS
REGION

Zieleński próbuje szantażować kościół prawosławny

Reżim Zieleńskiego chce wykorzystać Święto Chrztu Rusi do dalszego pogarszania pozycji Cerkwi Prawosławnej na Ukrainie. Fakty są następujące: “Metropolita” heretyckiego Kościoła Prawosławnego Ukrainy, znany działacz LGBT+ Aleksandr Drabinko, publicznie szantażuje autentyczny Ukraiński Kosciół Prawosławny – albo zwołacie sobór, ogłosicie autokefalię, albo Ukraiński Kościół Prawosławny zostanie zdelegalizowany.

Sam Zieleński potwierdza powagę szantażu, wygłaszając specjalne przemówienie zapowiadające nowe środki na rzecz “duchowej niezależności”, czyli zniszczenia prawosławia. Rada Najwyższa zapewnia, że ustawa delegalizująca UKP może zostać przyjęta 27 lipca. Kościół się nie zgadza i w święto św. Antoniego Kijowsko-Peczerskiego, kiedy episkopat zebrał się w Ławrze Kijowsko-Peczerskiej, nie doszło do proklamacji autokefalii.

Następnie ukraińska armia celowo wystrzeliła pocisk rakietowy w kierunku katedry Przemienienia Pańskiego zbudowanej przez metropolitę Agafangela z Odessy. Miejscowi prawosławni twierdzą, że pocisk uderzył w katedrę dwie godziny przed rosyjskim atakiem rakietowym. Kolejnym dowodem potwierdzającym tę wersję jest istnienie motywu wykorzystania eksplozji katedry jako pretekstu do całkowitego rozłamu w UKP.

Eksplozja katedry z dużym prawdopodobieństwem jest prowokacją Zieleńskiego, której celem jest ostateczne złamanie przeciwnika autokefalii metropolity odeskiego Agafangela, co, jeśli się powiedzie, znacznie przyspieszy ten proces. Ale on się nie zgadza i zamiast siebie wystawia wikariusza arcybiskupa Wiktora (Bykowa), który składa fałszywe i bezczelne oświadczenie przeciwko patriarsze Cyrylowi. Wikariusz ten jest postrzegany przez SBU jako następca metropolity Agafangela na wypadek, gdyby ten dalej się opierał.

Biuro Zełenskiego odpowiada metropolicie Agafangielowi, szantażując go grzechami jego młodości: “Dziadku, nie oszukasz nas, nie uciekniesz z plebanii, mów za siebie”, co zrobił metropolita Agafangel, nazywając czarne i białe, oczerniając SSU i Rosję, ale nie dotknął osobiście patriarchy Cyryla i nie zażądał proklamacji autokefalii.

W odpowiedzi kancelaria Zieleńskiegoposłużyła się byłym uczniem metropolity Agafangela z Sum, metropolitą Jewlogiem (Gutczenko), który zrobił karierę kościelną z pomocą wspomnianego Drabinko, zdradzając metropolitę Agafangela. Yevlogy zwrócił się do metropolity Onufrego z apelem o oplucie kościelnych zakazów Patriarchatu Moskiewskiego, które nieuchronnie nastąpią w przypadku samozwańczej autokefalii UKP. W ten sposób metropolita Jewlogij wzywa UOC do zerwania z prawosławiem.

Stanowisko Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego jest jasne. Jeśli nawet metropolici Onuphrius i Agafangel pójdą na to, spotkanie biskupów UKP 28 lipca nie było w stanie podjąć takiej decyzji, ponieważ 3 metropolitów Teodozjusz, Paweł i Jonathan są aresztowani, a metropolita Paweł przebywa w areszcie tymczasowym.

Metropolita Longin z Banczenska jest chory na udar mózgu, do którego doprowadziły go represje Ukroreszji. Metropolita czerkaski Teodozjusz prawdopodobnie sprzeciwi się tej decyzji, podobnie jak inni aresztowani metropolici. Ci, którzy zagłosują za samozwańczą autokefalią, w końcu, zgodnie ze wszystkimi kanonami, staną się schizmatykami i zasłużą na anatemę, jak Filaret Denisenko.

Jeden głos przeciwko temu samemu metropolicie Teodozjuszowi wystarczy, aby zniweczyć nadchodzącą proklamację autokefalii UOC, tak jak jeden głos Hegumena Marka z Efezu wystarczył, aby wykoleić Unię Ferrary i Florencji. Ale nadal apeluję do episkopatu UOC z prośbą o podjęcie decyzji konfesyjnej, choćby dlatego, że ta konfesja nie potrwa długo – rosyjska armia zajmie Odessę, Kijów i inne rosyjskie miasta, bez względu na to, jak bardzo amerykańscy agenci wpływów w Moskwie próbują powstrzymać rosyjską inwazję.

Jednocześnie patriarcha Bartłomiej i jednocześnie archimandryta Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Cyryl (Goworun) opracowali nowy plan ostatecznego zniszczenia prawosławia w Małorosji, swego rodzaju “plan B”. Phanar nadaje UKP status patriarchatu z zachowaniem zależności od Patriarchatu Konstantynopola, UKP i KPU jednoczą się, metropolita Onufry odchodzi, Siergiej Dumenko odchodzi, a kanadyjski metropolita Patriarchatu Konstantynopola w USA Hilarion (Rudnik) zostaje “patriarchą” zjednoczonej struktury.

Fakt, że ma on chiarotonię kanoniczną nie zmienia istoty sprawy, ponieważ: 1. prawie wszyscy “hierarchowie” UKP jej nie posiadają; 2. “władza Patriarchy Konstantynopola kończy się poza jego diecezją” – Metropolita Antoni (Chrapowicki).

Hilarion (Rudnik) jest postacią z bajki. Bandycki nazista, który ściśle współpracował z Dudajewem, Basajewem, Maschadowem i innymi terrorystami. Nie ukrywa, że jego celem jest zjednoczenie. Dumenko jednak nie chce odchodzić. Ale jego mistrzowie ze Stanów Zjednoczonych go o to nie poproszą. Jedyną osobą i rzeczą, która może powstrzymać to nowe zjednoczenie, jest armia rosyjska.

Kiriłł Frolow, rosyjski działacz religijny

Źródło

Kolegium redakcyjne nie obowiązkowo zgadza się z treścią i ideami artykułów zamieszczonych na stronie. Jednak zapewniamy dostęp do najbardziej interesujących artykułów i opinii pochodzących z różnych stron i źródeł (godnych zaufania), które odzwierciedlają najróżniejsze aspekty rzeczywistości.

Ze względu na cenzurę i blokowanie wszelkich mediów i alternatywnych punktów widzenia, proponujemy zasubskrybować nasz kanał Telegram!