SECTIONS
REGION

MO Rosji publikuje kolejne dokumenty Pentagonu dotyczące biolaboratoriów na Ukrainie

Oficjalne narrację Stanów Zjednoczonych dotyczące działań Departamentu Obrony USA na Ukrainie są tylko przykrywką dla nielegalnych badań wojskowo-biologicznych. Stwierdził to na briefingu w piątek 15 lipca oficjalny przedstawiciel Ministerstwa Obrony Rosji powołując się na opublikowane przez resort dokumenty Pentagonu. 

Rosyjskie ministerstwo obrony przeanalizowało nadający się do użytku wewnętrznego raport ekspertów DTRA (Threat Reduction Agency) dotyczący oceny skuteczności ukraińskich systemów zdrowotnych, weterynaryjnych i bezpieczeństwa biologicznego, który został przygotowany przez zespół amerykańskich ekspertów w 2016 roku.

“Raport jest dokumentem koncepcyjnym dla dalszego planowania wojskowo-biologicznej działalności Pentagonu na Ukrainie i zawiera wnioski dotyczące realizacji głównych kierunków programu” — wyjaśniło ministerstwo obrony.

Pierwszą rzeczą, na którą zwrócili uwagę w raporcie amerykańscy eksperci, jest brak na Ukrainie ram prawnych dotyczących kontroli wysoce niebezpiecznych patogenów. Odnotowano krytyczne luki w systemie bezpieczeństwa biologicznego Ukrainy. Podkreślają też brak postępu ze strony Ukrainy “w zakresie wdrażania międzynarodowych przepisów zdrowotnych Światowej Organizacji Zdrowia”.

“Obecny stan zasobów uniemożliwia laboratoriom skuteczne reagowanie na sytuacje kryzysowe dotyczące zdrowia publicznego” — czytamy w raporcie DTRA. Raport zwraca uwagę również na nieprzestrzeganie przez Ukrainę ram bezpieczeństwa biologicznego w zakresie prowadzenia prac i przechowywania kolekcji mikroorganizmów.

W związku z tym, według raportu, możliwy był eksport narodowej kolekcji mikroorganizmów Ukrainy do Stanów Zjednoczonych, organizacja procedury oceny sytuacji biologicznej, a także realizacja projektów badania szczególnie niebezpiecznych, a przede wszystkim znaczących ekonomicznie infekcji, które mogą spowodować negatywne zmiany w sytuacji epidemiologicznej w regionie.

Eksperci DTRA dodatkowo uzasadniają kontynuację prac na rzecz Pentagonu. Według nich tylko w latach 2005-2016 wydatki przekroczyły 250 mln dolarów. W szczególności załącznik do sprawozdania zawiera niejednoznaczne uwagi na temat sponsorów działań DTRA na Ukrainie. Na przykład w załączniku wymieniono Fundację Sorosa z adnotacją: “…przyczyniła się do rozwoju otwartego i demokratycznego społeczeństwa…” — co raczej nie powinno mieć nic wspólnego z kwestiami bezpieczeństwa biologicznego.

“To po raz kolejny potwierdza, że oficjalne działania Pentagonu na Ukrainie są tylko przykrywką dla nielegalnych badań wojskowo-biologicznych” — podsumował na briefingu oficjalny przedstawiciel rosyjskiego ministerstwa obrony.

Ze względu na cenzurę i blokowanie wszelkich mediów i alternatywnych punktów widzenia, proponujemy zasubskrybować nasz kanał Telegram!