SECTIONS
REGION

RB ONZ przedłuża program dostarczania pomocy do Syrii przez Turcję

Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję autorstwa Norwegii i Irlandii o przedłużeniu o kolejne sześć miesięcy mechanizmu transgranicznego dostarczania pomocy humanitarnej do Syrii przez terytorium Turcji. Wyniki wtorkowego głosowania opublikowane są na stronie internetowej ONZ. 

Przypominamy, że 10 lipca wygasł okres ważności mechanizmu transgranicznego dostarczania pomocy humanitarnej do Syrii przez przejście graniczne Bab al-Hawa na granicy syryjsko-tureckiej. Wcześniej Rada nie zdołała uzgodnić jego przedłużenia z powodu braku porozumienia wokół dwóch głównych projektów rezolucji, zaproponowanych przez Rosję i państwa zachodnie.

Uchwała przyjęta we wtorek 12 lipca w zasadzie powtarza rosyjski projekt rezolucji, który figurował na posiedzeniu wcześniej. Za rezolucją głosowało 12 państw RB Organizacji Narodów Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja wstrzymały się od głosu.

Według dokumentu, Rada Bezpieczeństwa ONZ decyduje o przedłużeniu punktu kontrolnego Bab al-Hawa “o sześć miesięcy, czyli do 10 stycznia 2023 roku (…) z możliwością dalszego przedłużenia o kolejne sześć miesięcy, czyli do 10 lipca 2023 roku, co wymagałoby osobnej rezolucji potwierdzającej takie przedłużenie”.

Ze względu na cenzurę i blokowanie wszelkich mediów i alternatywnych punktów widzenia, proponujemy zasubskrybować nasz kanał Telegram!