SECTIONS
REGION

Niemieccy przemysłowcy sprzeciwiają się antyrosyjskiej polityce władz RFN

Niemieccy przemysłowcy sprzeciwiają się antyrosyjskiej polityce władz Republiki Federatywnej Niemiec i wprowadzeniu nowych sankcji, w szczególności dotyczacych zakazu zakupu energii i surowców z Rosji. O tym poinformowała w środę 30 marca agencja informacyjna Bloomberg.

Cutowany przez agencję szef niemieckiego związku zawodowego przedsiębiorców przemysłu chemicznego IGBCE Michael Vassiliadis na konferencji prasowej we wtorek stwierdził, że rezygnacja z rosyjskich zasobów energetycznych (głównie gazu) doprowadzi do gwałtownego wzrostu cen energii, który dotknie nie tylko przemysł energochłonny, ale całą gospodarkę. Zdaniem Vassiliadisa, będzie to skutkować nie tylko redukcją zatrudnienia, ale także rozpadem łańcuchów produkcyjnych, najpierw w Europie, a potem na całym świecie.

Vassiliadisa poparli ponadto liderzy związku zawodowego przemysłu hutniczego (IG Metall) i związku zawodowego producentów papieru (IG Bau). Przedsiębiorcy podkreślili, że w razie nałożenia sankcji na rosyjskie surowce zarówno firmy chemiczne i stalowe, jak i większość pozostałych branż niemieckiego przemysłu, będą zmuszeni do zaprzestania działalności w ciągu kilku tygodni lub ogłoszenia niewypłacalności.

Wcześniej niemieckie instytuty DIW i IMK, specjalizujące się w badaniach ekonomicznych, opublikowały prognozy, według których rezygnacja z rosyjskiego paliwa w Niemczech doprowadzi do długotrwałej (ok. 10 lat) recesji. Eksperci DIW uważają również, że zakaz importu energii z Rosji spowoduje wzrost inflacji o 2,3 p.p.

Ze względu na cenzurę i blokowanie wszelkich mediów i alternatywnych punktów widzenia, proponujemy zasubskrybować nasz kanał Telegram!