SECTIONS
REGION

ONZ: OUBZ jest ważnym partnerem podtrzymującym światowe bezpieczeństwo

Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) jest ważnym partnerem Organizacji Narodów Zjednoczonych, który wspomaga podtrzymywanie światowego bezpieczeństwa. Powiedział to w środę 16 lutego na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa sekretarz generalny ONZ António Guterres.

“Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, Organizacja Narodów Zjednoczonych polega na bliższej i głębszej współpracy z organizacjami regionalnymi, a OUBZ jest bardzo ważnym partnerem ONZ” — powiedział Guterres.

Sekretarz generalny ONZ podkreślił, że oczekuje wzmocnienia współpracy z Organizacją Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym w zakresie utrzymania pokoju na świecie. “Pogłębiając nasze więzi w nadchodzących latach, oczekujemy dalszego wkładu krajów członkowskich OUBZ do Systemu Gotowości Pokojowej ONZ” — zaznaczył przewodniczący organizacji światowej.