SECTIONS
REGION

Rosja opublikowała projekt porozumień z NATO

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji zaprezentowało projekt porozumienia Rosji i Sojuszu Północnoatłantyckiego, który ma zapewnić wzajemne gwarancje bezpieczeństwa uczęstnikom ugody. Dokument zostało opublikowany na stronie internetowej rosyjskiego MSZ. 

Zgodnie z projektem zaproponowanym przez Rosję, strony mają zatwierdzić swoją zgodę na rozwiązanie wszystkich sporów międzynarodowych “w sposób pokojowy, wykazując powściągliwość w planowaniu wojskowym i podczas ćwiczeń”. Zarówno Moskwa, jak i kraje Sojuszu Północnoatłantyckiego mają podtwierdzić, że nie traktują się nawzajem jako przeciwników.

Przede wszystkich, zdaniem Rosji, organizacje międzynarodowe, sojusze wojskowe lub koalicje, w których uczestniczy co najmniej jedna ze stron, muszą przestrzegać zasad ONZ. Strony zgadzają się nie wykorzystywać terytoriów innych państw w celu zbrojnego ataku na przeciwnika. Uznaje się za niedopuszczalne rozmieszczenie broni jądrowej poza terytorium kraju. Ta broń, która została już wdrożona poza granicami kraju, musi natychmiast zostać wycofana.

Federacja Rosyjska i członkowie NATO mają umówić się, że będą mogli rozmieszczać swoje siły zbrojne na terytorium innych krajów tylko za zgodą wszystkich uczestników porozumienia. Obie strony traktatu również wykluczają możliwość rozmieszczenia pocisków rakietowych w obszarach, z których mogą zagrażać terytoriom uczestników umowy. Ponadto Moskwa proponuje zorganizować specjalną linię komunikacyjną dla kontaktów alarmowych, żeby w celu rozwiązania nagle pojawiających się problemów mogła być zastosowana pilna konsultacja.

Zgodnie z propozycją członkowie NATO mają też przyjąć zobowiązania wykluczające przystąpienie do Sojuszu Ukrainy i innych krajów postradzieckich. Państwa członkowskie NATO i w szczególności USA mają zrezygnować ze wszystkich planów prowadzenia działalności wojskowej na Ukrainie oraz w państwach Europy Wschodniej, Zakaukazia i Azji Środkowej.

MSZ Rosji podkreśliło, że jest gotowe do negocjacji w tej sprawie i rozważy właściwe propozycje ze strony NATO. Zauważyło jednak, że gwarancje bezpieczeństwa w obecnej sytuacji są bardzo ważną kwestią, i w razie pojawienia się zagrożenia lub odrzucenia jej propozycji pokojowych Rosja będzie bronić swoich interesów w najbardziej stanowczy i zdecydowany sposób. Sojusz Północnoatłantycki obecnie nie udzielił oficjalnej odpowiedzi na propozycje Federacji Rosyjskiej.